• resmi ilanlar

?Çalışanlar mağdur edildi?

2010-03-24 00:00:00

Eğitim-İş Bolu Yönetim Kurulu Başkanı Güllü Yaman, KEY hakkının kaynağı olan 3320 sayılı yasada öngörülen nemalandırma sistemiyle çalışanların mağdur edildiğini ve çalışanların kesesinden TOKİ kesesine para aktarıldığını ifade etti. Eğitim-İş Bolu Yönetim Kurulu Başkanı Güllü Yaman, ?Konut Edindirme Yardımı Kesintisi? adı altında yapılan kesintiler ile oluşturulan birikimde her hak sahibinin payı oranında ?Mülkiyet Hakkı? ve bunun sonucu olarak da ?Tasarruf Hakkı?nın mevcut olduğunu söyledi ve çalışanlardan kesilen paraların, 01.12.1995 tarihi itibariyle ödenmesi gerekirken, bu paraların gerekçesiz ve keyfi olarak ödenmediğini ileri sürdü. Çalışanların paralarının büyük değer kaybına uğratıldığının ortaya çıktığını kaydeden Güllü Yaman; ?İdare elinde tuttuğu emek birikimini 3320 Sayılı Yasanın 10. maddesinden hareketle Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi?nin 6 aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanarak nemalandırılmış; 1999 yılındaki tasfiye sonrası ise, bu banka nezdinde nemalanan paralar, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ?ye gayrimenkul değeri ölçüsünde devredilmiştir. Çalışanların zararına yapılan bu keyfi nemalandırma sistemi birikimin sahibi olan çalışanların bilgisine kapalı yapılmıştır. Sonuç olarak, yayımlanan ödeme listeleri dikkate alındığında çalışanların paralarının büyük değer kaybına uğratıldığı ortaya çıkmıştır.? diye konuştu. KEY hakkının kaynağı olan 3320 sayılı yasada öngörülen nemalandırma sisteminin, geriye dönük hukuk dışı düzenlemelerle değiştirilerek çalışanların kesesinden TOKİ kesesine para aktarıldığını söyleyen Yaman, şunları söyledi: ?Devlet, muaccel olmuş borcunu paranın kesilmesine temel olan yasa hükümlerine aykırı olarak ve çalışanların zararına olarak nemalandırmıştır. Para emekçinin olunca, keyfilik bitmek bilmemiş, elde kalan miktarların ödeneceği yönündeki açıklamanın ardından ilk ödeme süreci en az 6 ay, bugün yapılmaya başlanan ikinci ödeme süreci ise 18-19 ay geciktirerek, yıllarca eritilen birikimler daha da küçültülmüştür.? Sendika olarak yaşanan mağduriyeti yakından izlediklerini belirten Yaman; ?Örnek dilekçeler yoluyla ödemeye esas bilgi ve belgeler temin edilmelidir. Elde edilen bilgi ve belgelere göre çalışanın mağduriyetine neden olan kurum tespit edilerek, söz konusu kuruma itirazi başvuru yapılmasını öneriyoruz.? dedi.
İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit