• resmi ilanlar

CUMA SOHBETLERİ

2016-01-28 11:00:05

Bolu İl Müftülüğü vaizlerinden Harun Bakan ve Kadir Öztürk'ün hazırladığı ‘Cuma Sohbetleri'nin bu haftaki bölümü Bolu Express'te

EY RABBİM BU TOPLUM ÇOK YALNIZ, MUTSUZ VE HUZURSUZ

Sen ki kullarına; “Allah kuluna kâfi değil mi?” (Zümer-36﴿ diyorsun, onlar başka dost, başka arkadaş arıyorlar.

Sen huzur ve mutluluk ibadettedir, Allah-ı anmaktadır, hayatın her anını Allah Rızasını düşünerek geçirmektedir diyorsun, onlar maddiyatta ve dünyalıkta huzur arıyorlar. Dünyalığa meylettikçe de yalnızlaşıyorlar. Çünkü dostlukları da arkadaşlıkları da çıkara, menfaate dayalı. Böyle olunca da menfaat bittiğinde hepsi bitiyor. 

Oysa Sen Mennan (cc)’sın ve “Ben ki sana (size) çok yakınım.” (Bakara- 186) buyuransın. Her zaman yakınsın ve her zaman yanımızdasın. Yar ve Yardımcımızsın.

Bizim de Sana yakın olabilmemiz için yol gösterensin. Hangi yolla sana yaklaşabileceğimizi haber verensin. “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, alçak sesle sabah akşam rabbini zikret, gafillerden olma!” Araf-205﴿ diye bizi uyaransın. Ama biz aciziz, gaflet içerisinde sana karşı görevimizi ihmal etmekteyiz. Dünyanın koşturması içerisine öyle kapılmışız ki; yaratılış gayemizden uzaklaşmış, sonu olmayan amaçlar uğruna kendimizi heba etmekteyiz.

Kalplerimiz kararmış, gönüllerimiz taşlaşmış, ümitsizlik içerisinde ümit arar olmuşuz. Ya Rabb! Bize bir çıkış kapısı göster. İman ettim dediğimiz kitabımızdan habersiz olduğumuz için senin çağrını işitememişiz. Oysaki sen Kerim Kitabımızda;  “Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.” Nur-22﴿ buyuruyorsun. “Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra O’na tövbe edin. Muhakkak ki rabbimin merhameti ve sevgisi boldur"  Hud- 90﴿ buyuruyorsun.

Ya Rabb! Bizlerden merhametini esirgeme, Rahmetinle bizleri bağışla ve bizleri her türlü günahlardan muhafaza eyle.

“Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra O’na tövbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın; sakın günahkârlar olup Allah’tan yüz çevirmeyin!" Hud-52﴿ buyuruyorsun.

Ey Rabbim! Bizim gücümüze güç kat, nefsimize karşı, şeytani vesveselere karşı, fitneye fesada karşı, zalimin zulmüne karşı, kafirin küfrüne karşı yardım et bizlere. İbadetlerimizde daim olabilmemiz için, günahlardan uzak durabilmemiz için, haramlardan uzak durabilmemiz için yardım et bizlere. Sen’den yüz çevirenlerden değil her daim Sen’inle olanlardan eyle bizleri.

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.Hud-3﴿ diye haber veriyorsun.

Allah’ım; büyük günah işlemekten, küçük günahlara dalmaktan, hata ve nisyandan Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle bizleri.

Bizleri, “Elâ inne evliya Allah-i lâ havfün aleyhim velâhüm yahzenun” buyruğun üzere olan veli kullarından eyle.

Bizleri; Mü-min, Muvahhid, Muttaki, Muhsin, Müctehid kullarından eyle.

“Dönüşünüz ancak Allah'adır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” Hud-4﴿

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.” Al-i İmran-102﴿

Allah’ım! Her şeye gücü yeten Sen’sin, Sana olan dönüşümüzün Mü’min ve Müslümanca olmasını nasip eyle.

Bazen çok günahkâr olduğumuz aklımıza geliyor, bazen şeytan vesvese veriyor bunca günahın af olur mu diye, ama Sen; “Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?” Tevbe-104﴿ buyuruyorsun. Biliyoruz Ya Rabbi. Bunun için tövbe ediyor ve merhametine sığınıyoruz.

An geliyor tövbelerimizi bozuyoruz. Karşına çıkacak yüzümüz kalmadı diye düşünüyoruz. İşte o an imdadımıza; “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Zümer-53﴿ ilahi fermanın yetişiveriyor.

Sen bizim şükürsüzlükte, sabırsızlıkta, kanaatsizlikte ve dünyaya meyletmedeki aşırılıklarımızı affeyle ve bu hatalara bir daha düşmemize engel ol Ya Rabbim.

Şüphesiz ki; tövbe edenleri ve temizlenenleri seversin.

Sen, “Allah kuluna kafi değil mi.” (Zümer- 38) diye soruyorsun. bizler de diyoruz ki; Elbette Allah kuluna kafidir. Hem bizim Allah’tan başka kimimiz var ki?

Sen ki; bizleri bu kadar seviyorsun bize karşı bu kadar merhametlisin biz de;

“Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ahzab-41﴿ Onu sabah akşam tespih edin.” Ahzab-42﴿ emirlerine uyarak sabah-akşam Seni tepih edeceğiz. Kutlu Nebi (sav)’in zikrettiği ve öğrettiği gibi Seni zikredeceğiz.

Seni ve bizlere bahşettiğin nimetlerini yine Sen’in kelimelerinle anacağız;

“O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah mü'minlere çok merhamet edendir.”  Ahzab-43﴿

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” Al-i İmran- 104﴿

“İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının.” (Maide-6)

“Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.” Bakara-172﴿

“Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” Bakara-152﴿

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” Bakara-153﴿

Seni anıp zikreden, her daim sabreden, nimetine şükreden ve layıkıyla ibadet edenlerden eyle bizleri Ya Rabbim.

Harun BAKAN

 

 

 

 

UYAN EY GÖZLERİM

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Azrail’in kastı canadır inan

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

Seherde uyanırlar cümle kuşlar

Dill-u dillerince tesbihe başlar

Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

Semâvâtın kapıların açarlar

Mü’minlere rahmet suyun saçarlar

Seherde kalkana hülle biçerler

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

Bu dünya fanidir sakın aldanma

Mağrur olup tac-u tahta dayanma

Yedi iklim benim deyu güvenme

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

Benim, Murad kulun, suçumu affet

Suçum bağışlayıp günahım ref’et

Rasûl’ün sancağı dibinde haşret

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Sultan III. Murad Han

 

SORULARLA DİNİMİZİ ÖĞRENİYORUZ

Ezan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır?

Ezandan sonra, Hz. Peygamber (sav)’e salavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 67, 68; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 283).

Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ezânı işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salât getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salât getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah’tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet’te bir makamdır ki, ancak Allah’ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah’tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur.” (Müslim, Salât, 7; Tirmizî, Menâkıb, 1)

Konu ile ilgili olarak Buhârî’de yer alan rivayet şöyledir: “Her kim ezanı işittiğinde ardından; Allahümme rabbe hâzihi’d-dâveti’t-tâmmeti ve’s-sâlâti’l gâimeti âti Muhammedeni’l vesîlete ve’l fazilete veb’ashü megamen mahmûdenillezî ve’adteh (Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır) derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur” (Buhârî, Ezan, 8).

Bazı kaynaklarda, duanın sonuna “sen va’dinden dönmezsin.” ifadesi eklenmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 603, 604). Ezanı bittiğinde duyanlar bu hadiste ifade edildiği şekilde dua ederler.

 

“Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz.” (Tirmizî, Salât, 46) hadisi gereği, vesile duasının ardından başka dualar da yapılabilir (Nevevî, el-Mecmû’, III, 118).

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit