• resmi ilanlar

BOLU ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ AÇILDI

2017-11-28 11:00:10

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, şiddetle etkin mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirler alarak şiddet mağduru bireylere (kadın ve erkeklere) destek vermek için kurulan Bolu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin (ŞÖNİM) açılışı yapıldı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Arzu Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hakkında bilgiler verdi. Koçyiğit, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kurulmuş ve yürüteceği hizmet ve faaliyetler söz konusu kanun ile düzenlenmiş olan kuruluşlardır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı merkezlerdir” dedi. 

 

Bolu Belediyesi Başkan Vekili Arzu Aydın ise ‘İnşallah böyle bir merkeze hiç kimse ihtiyaç duymaz’ diyerek başladığı konuşmasında, “Şiddet, erkeğiyle kadınıyla hiçbir zaman karşılaşmak istemediğimiz bir olay. Şiddet ile ilgili cezalar da bir yere kadar yeterli oluyor. Bunun önüne geçmek için başka çözümler bulmak gerekiyor. Şiddetin her türlüsünün bir insanlık suçu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Umarım bu merkeze hiç kimse ihtiyaç duymaz” şeklinde konuştu.

 

“BİZİ RENCİDE EDEN BİR TAKIM OLAYLARA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN GEREKLİ TAVRI GÖSTERELİM”

Konuşmasının başında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde çok önemli söylemler yapıldığını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın topluma çok önemli mesajları olduğunu aktaran Bolu Valisi Aydın Baruş,  “Bu mesajları çok iyi okuyup, toplum olarak çok iyi algılamalıyız ki  üzücü ve gerçekten bizi rencide eden bir takım olaylara sebebiyet vermemek için gerekli tavrı gösterelim. Öncelikle bu merkezin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu merkeze çok başvuru olmaz ve insana saygı çerçevesinde hem erkekler, hem kadınlar birbirlerine gerekli hürmeti gösterirler ve bu tedbirlere ihtiyaç kalmaz.” dedi.

 

“ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ”

Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu ifade eden Vali Baruş, “Cenab-ı Hak kâinattaki bütün mahlûkat arasında insanı en şerefli varlık olarak yaratmıştır. İnsana ve özellikle cennetin ayakları altına serildiğini  Yüce Peygamberimizin bildirdiği annelere, kadınlara karşı şiddet asla ve asla   mazur gösterilemez. Şiddet normal bir insanın göstereceği tavır değildir. Şiddet ruhsal bir bozukluktur. Acizlik ve zavallılıktır. Akıl ve vicdandan uzak kalmaktır. Şiddeti ekonomik ve sosyal durumla alakalı göremeyiz. Şiddet olayı bugün sadece Türk toplumunun maruz kaldığı bir olay değil aynı zamanda bütün dünya toplumlarının maruz kaldığı ve özellikle kadına yönelik şiddet olaylarının tüm dünyada görüldüğü bir durumla karşı karşıyayız. Önemli olan insana bakış açısıdır, insana saygıdır” dedi.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kadına yönelik şiddete karşı mücadelede son 10-15 yıldır çok önemli reformlar gerçekleştirdiğini ifade ederek konuşmasına devam eden Vali Baruş, şöyle konuştu:  “2012 yılında Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çok önemli düzenlemeler getirip yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında da bütün il merkezlerimizde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri oluşturuldu. Kadın Konuk Evleri açıldı. İlimizdeki Kadın konukevi de 13 Kasım 2016’da hizmete girdi. 18 yatağı bulunmakta şu anda. 2016’da 27 kadın, 2017’de de 100 kadın bu imkândan istifade etti. Bu üzücü bir olay. Ama tabi ki buradan hizmet alan kadınların tamamı Bolulu değil. Diğer illerden gelen kadınlar da var. Burada çocukları ile birlikte sağlıklı bir ortamda psikososyal destek ile gerekli hukuki yardımları da alarak bu hizmetten yararlanıyorlar. Diğer taraftan her il merkezinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Koordinasyon Kurulları oluşturuldu. Burada sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte önemli kararlar alınıyor. Diğer taraftan da Bolu İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı da yürürlüğe girdi. Bu planda da özellikle kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz davranışların ortadan kaldırılması amacıyla toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik zihniyet değişimine imkan sağlamak amaçlanıyor. Temel sorunumuz özellikle zihniyet değişikliğini sağlamaktır. Bu plan ile kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler almak, şiddete uğrayanların psikososyal ve hukuki destek sağlamak, koruma durumuyla ilgili kurumlar arasında ve sivil toplum örgütleri arasında gerekli işleri sağlamak amaçlamaktadır.”

 

“ÖNCELİKLE ŞİDDETİ BİR YÖNTEM OLARAK BENİMSEYEN HASTALIKLI ZİHİNLERİ TEDAVİ ETMELİYİZ”

“Çok üzüldüğümüz ve rencide olduğumuz kadına yönelik şiddeti önleme de neler yapılabilir ?” sorusunu sorarak cevaplayan  Vali Baruş, bunun için öncelikle şiddeti bir yöntem olarak benimseyen hastalıklı zihinleri tedavi etmekle olacağını kaydetti. Vali Baruş konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bu tedavinin her çeşit düzeyi var. Gerek sağlık bakımından gerekse rehberlik bakımından yapmamız gereken son derece önemli çalışmalar var.

 

“BÜYÜKLER OLARAK ÇOCUKLARIMIZA ÇOK İYİ ÖRNEK OLMAK ZORUNDAYIZ”

Diğer taraftan yeni nesillerimizi mutlaka insana saygı şuuru ile yetiştirmeliyiz. Şiddetin olduğu bir ailede büyüyen bir çocuk ileriki hayatında şiddet normal bir olaymış gibi görmeye başlıyor. Bu hastalıklı zihin yapısı maalesef insanımıza geçiyor ve bunun önüne geçmeliyiz. Büyükler olarak çocuklarımıza çok iyi örnek olmak zorundayız. Sadece söylem düzeyinde değil davranışlarımızla da insana saygıyı, kadına saygıyı mutlaka onlara hissettirmeli ve göstermeliyiz. Diğer taraftan şiddeti herhangi bir şekilde meşru göstermeye çalışan anlayış ve kişilerle mutlaka mücadele etmemiz lazım. Şiddete başvuranlara toplumsal tepki koymalı ve onları toplumdan dışlayıcı davranış sergilemeliyiz. Çünkü kanunla getirmiş olduğunuz cezai yaptırımlar bazen etkili olamayabiliyor. Bu durumda şiddeti meşru yol olarak görmeye çalışanlara karşı mutlaka tavrımızı koymamız lazım. Komşumuz da olsa, ailemizden biri de olsa tavır göstermeliyiz ki bunun ne kadar yanlış bir davranış olduğunu, toplum için ne kadar tehlikeli bir davranış olduğunu anlasınlar. Unutmayalım toplumsal huzur ve güven kadınlara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermekle mümkün olacaktır. Ben bu merkezimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”

 

MERKEZ AÇILDI VE GEZİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Bolu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin açılışı Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyelerinin kurdela kesimi ile açıldı ve merkez gezildi.

ŞÖNİM’ de ne gibi hizmetler verilmektedir?

6284 sayılı Kanunun 15 ve 16’ıncı maddelerinde korunan kişi ve şiddet uygulayana yönelik ŞÖNİM’ lerde yürütülecek hizmetler üç ana başlıkta belirlenmiştir:

1-Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler,

2-Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler,

3-Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetlerdir. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinde gerek şiddet mağduruna gerek şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere merkez bünyesinde Koordinasyon hizmetleri, Psiko-sosyal destek hizmetleri, Hukuki destek hizmetleri, Eğitim destek hizmetleri, Sağlık destek hizmetleri, Çağrı Destek hizmetleri sunulması yer almaktadır.

 

ŞÖNİM’lerin Şiddetin Önlenmesi ve Tedbir Kararlarının İzlenmesine Yönelik Hizmetleri nelerdir?

ŞÖNİM’lerin Şiddetin Önlenmesi ve Tedbir Kararlarının İzlenmesine Yönelik Hizmetleri şu şekildedir:

- Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım ve benzeri hizmetleri koordine etmek,

- Gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına, uygulanmasına ve sonlandırılmasına yönelik ilgili mercilere başvuruda bulunmak,

- Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının izlenmesi amacı ile elektronik veri sistemine gerekli veri girişini yapmak,

- Şiddetin sonlandırılmasına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,

- Sivil toplum kuruluşları ile şiddetin önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması ile insan hakları konularında gizlilik ilkesine uygun olarak çalışmalar yapmak.

 

ŞÖNİM’lerin Şiddet Mağduru Kişilere Yönelik Hizmetleri nelerdir?

ŞÖNİM’lerin şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetleri şu şekildedir:

- Barınma

- Geçici maddi yardım

- Rehberlik ve danışmanlık

- Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına alınma

- Kreş yardımı

- Hukuki destek

- Tıbbi destek

- İstihdama yönelik destek

 

ŞÖNİM’lerin şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetleri nelerdir?

ŞÖNİM’lerin şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetleri şu şekildedir:

- Mahkeme kararlarının izlenmesi ve uygulanması

- Eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme

- Sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme

- Meslek edindirme kurslarına yönlendirme

 

Sefa Günay

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit