• resmi ilanlar

BAİBÜ PROFESÖR ARIYOR

2018-08-16 11:00:04

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar;

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacak.

 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına başvuracaklar.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracak. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecek.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekiyor.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorunda. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı: 1 Profesör (Yeni Türk Dili Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı: 1 Profesör (Malzeme bilimi, yüzey mühendisliği ve triboloji konularında çalışmaları olmak)

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı: 1 Profesör (Geleneksel Anadolu dokumaları, keçe sanatları, iğneli dokumalar konularında teorik ve uygulamalı çalışmaları olmak)

Bolu Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı: 1 Profesör (Konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında klinik deneyimli ve araştırmaları olmak.)

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Eski Türk Edebiyatı, edebiyat bilgi ve kuramları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Fotobiyokataliz yöntemi ile pestisit arıtımı ve atık sularda bitkisel arıtım üzerine çalışmaları olmak.)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi ‘Reçine orgonokli kompozitler, grafen esaslı kompozitler ve triboloji konularında çalışmaları olmak.)

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Deneysel kornea nevovaskülarizasyonu ve tedavisi üzerine çalışması olmak)

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Yüksek debili av fistüllerde PTFE greftle sirküler daraltma tekniği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Servikal aks düzleşmesi olan hastaların MRG ve fizik muayene ile etyolojilerinin belirlenmesi üzerinde çalışmış olmak.)

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Bahçe Bitkilerinde doktora unvanına sahip ve üzümsü meyvelerde akademik çalışmaları olmak.)

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Anabilim Dalı: 1 Dr.Öğr. Üyesi (Veteriner Fakültesinde lisans tamamlamış ve Zootekni Anabilim Dalında doktora unvanına sahip olmak) Mihrali Emrah Çiftçi

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit