• resmi ilanlar

“Eğitimde köklü bir değişikliğe ihtiyaç var”

2018-09-19 11:00:02

Her zamanki orunların gölgesinde yeni bir eğitim öğretim döneminin başladığına dikkat çeken Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “Eğitim sisteminin içine itildiği karanlıktan çıkmasının tek yolu, eğitimde ve toplumsal yaşamda demokratik bir siyasi iklimin sağlanması ve eğitimin; kamusal, parasız, bilimsel, laik bir niteliğe kavuşmasından geçmektedir” dedi.

Yeni eğitim öğretim döneminde pek çok sorunun çözüm beklediğini savunan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “2018-2019 eğitim öğretim yılı, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere tüm eğitim emekçileri ve veliler için çözüm bekleyen sorunların gölgesinde, her zamankinden daha zor koşullarda açıldı. Yeni eğitim öğretim yılının aynı zamanda yeni bir bakanla açıldı ancak her ne kadar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve geldiği günlerdeki açıklamalarıyla toplumun farklı kesimlerinin dikkatini çekmişse de, eğitim alanında yıllardır izlenen politikalarda köklü bir değişikliğe gidilmesi konusunda her hangi bir somut adım göremiyoruz.

 

Kamuda ve eğitimde siyasi ve idari kararlarla hayata geçirilen hukuksuz ihraçlar, açığa almalar, sendikal faaliyetler nedeniyle yaşanan sürgünler, bilime meydan okuyan yeni müfredat, öğrencilerin yarış atı gibi sınavdan sınava koşturması, öğretmenlerin mülakat sınavı ile sözleşmeli istihdam edilerek güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmesi gibi sorunlar, eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da kötüleşmesini beraberinde getiriyor. Eğitim emekçilerinin haklarını geliştirebilmenin, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin nitelikli bir eğitime ulaşabilmesini sağlamanın yolu bugüne kadar izlenen eğitim politikalarından ciddi bir kopuşu gerektirmektedir. Kaygımız, bu karanlık tablonun daha da derinleşeceğidir. Eğitim sisteminin içine itildiği karanlıktan çıkmasının tek yolu, eğitimde ve toplumsal yaşamda demokratik bir siyasi iklimin sağlanması ve eğitimin; kamusal, parasız, bilimsel, laik bir niteliğe kavuşmasından geçmektedir” dedi.

“BU SENE RAKAMLARIN DAHA KÖTÜMSER OLACAĞI KONUSUNDA KAYGILIYIZ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerinin iç açıcı olmadığına dikkat çeken Zehra Kulalı Gezici, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 9 Eylül 2018 tarihinde yayınladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılsonu örgün eğitim istatistikleri, eğitim sisteminin iktidar eliyle nasıl tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklediğini açıkça göstermektedir. MEB’in resmi verileri, kamusal eğitimin adım adım tasfiye edilerek, özel öğretimin ve dini eğitim veren okulların teşvik edildiğini, eğitimde yaşanan ticarileşme ve dinselleştirme uygulamalarının nasıl artarak yaygınlaştığını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır.

Eğitim kademelerine göre okullaşma oranlarına bakıldığında eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrasında örgün eğitim 12 yıla çıkarılmasına rağmen, okullaşma oranları açısından hedeflerin çok gerisinde kalındığı görülmektedir. Okullaşma oranları açısından son altı yılın en dikkat çekici verisi ilkokulda okullaşma oranının yüzde 98.86’dan yüzde 91.54’e düşmesi, ortaokulda okullaşma oranının 6 yıl içinde çok az bir artışla yüzde 93.09’dan yüzde 94.47’ye çıkmasıdır.

Okullaşma oranı konusunda bu sene rakamların daha kötümser olacağı konusunda da kaygılarımız artarak devam ediyor. Liseye geçiş sınavlarında öğrenciye ve veliye rağmen uygulanan okullaşma politikaları çocuklarımızı istemediği okul türüne mahkum etmiştir.

Akademik eğitim alabilme mücadelesi öğrencilerimizi ve velilerimizi oldukça yormuş ve travmatize etmiştir. Nihayetinde parası olanı akademik eğitim satın almaya parası olmayan için ise örgün eğimin dışında kalmaya zorlamıştır.

Bununla birlikte bakanlığın uyguladığı okullaşma politikası sonucu en fazla kaynak aktarılan İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Anadolu liseleri kontenjanlarının nerdeyse yarısı boş kalmış, bu da ciddi bir kaynak israfına yol açarken, akademik eğitime ayrılan okul ve derslik yetersizlikleri kalabalık sınıfların oluşmasına ve eğitimin niteliğinin azalmasına neden olmuştur.

İlimiz açısından baktığımızda, yerel basınımızda da yer alan haber, üzerinde düşünmeye ve izaha muhtaç olduğunu görüyoruz.  İl Milli Eğitim müdürlüğümüzün geçen yılla bu yıl verdiği istatistiklerde; kurum, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları arasında ciddi bir fark (düşüş) görüyoruz.

Okul kurum sayısı geçen yıl 237 iken bu eğitim öğretim yılında 228’e düştüğü, derslik sayısında ise 2017-2018 yılında 2 bin 992 iken bu yıl 2 bin 459’a düşerek, 533 dersliğin kapandığı görülüyor.

 2017-2018 eğitim öğretim yılında il genelinde öğrenci sayısı 48 bin 705 iken bu eğitim ve öğretim yılında 45 bin 491’e düştüğü, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 4 bin 003 öğretmen görev yaparken, bu eğitim öğretim yılında ise öğretmen sayısı 3 bin 395’e gerilediği görülüyor.

Her bir fark bizim için anlamlı olmakla beraber, özellikle öğrenci sayısında azalma okullaşma oranı açısından kaygı vericidir. Çünkü; ilimizin okullaşma oranının, ülke geneline göre oldukça iyi bir noktada olduğunu biliyorduk. Öğrenci sayısındaki 3 binin üzerinde bir azalma bizim için önemlidir.

Bizler eğitim ve bilim emekçileri olarak, ne öğrencilerimizin ne velilerimizin ne de eğitim emekçilerinin bu karanlık tabloya mahkum olmadığının bilinmesini istiyoruz. Bu eğitim öğretim yılında da emeğimiz, haklarımız ve öğrencilerimiz için tüm örgütlü gücümüzle sorunlarımızı ve taleplerimizi gür sesle dile getireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu ağır tablonun yükünü sırtlamayı değil, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte haklarımız için mücadele edeceğimizi buradan tekrar belirtmek isteriz.

Tüm eğitim emekçilerine, öğrencilere ve velilere yeni öğretim yılında kolaylıklar dilerken umudu ve aydınlık bir geleceği hep birlikte yaratabiliriz. Bu mücadele hepimizin” dedi. A. Haktan Yamantürk

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit