• resmi ilanlar

Bolu Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Alınan Son Kararları Açıkladı

2020-05-15 11:00:18

TAKSİCİLER ALINAN KARARLAR DAHA ÇOK SİZİ İLGİLENDİRİYOR

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ahmet Ümit başkanlığında Valilik Abant toplantı salonunda online whatsapp programı kullanarak toplandı. Toplantıda alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Bolu Valiliği tarafından toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlar şu şekilde:

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı

açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede önemi haizdir Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kurallar belirlenmektedir. Bu çerçevede T C İçişleri Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı ek genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 24.03.2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenmiş olup, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla pandemi sürecinde;

1.Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenmesi/dezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına,

2.Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesine ve aracın içinde mutlaka maske kullanmalarına,

3.Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesine,

4.Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine.

5. Müşterilerinin maskesiz taksilere binmemesine,

6. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği(kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesine ve araç içersinin havalandırılmasının sağlanmasına

7 Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına,

8- Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için; berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin ya da personelin COV1D-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla işletme sahibi/yetkilisi tarafından hizmet verilen müşterilerin kayıt altına alınmasına.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine.

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi gereğince, tekerrüründe gerçek kişilere de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesine göre işlem yapılmasına, tüzel kişilere ve işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine, İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmesine.

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit