• resmi ilanlar

SAĞLIKÇILAR HAKLARINI ARIYOR

2020-06-05 11:00:06

İçinde Bolu'nun da olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ve ünitelerine bağlı olarak İşkur üzerinden alınan personelin, çalışma haklarındaki eksiklikler nedeni ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Sendikası Ankara Şube Bolu İl Başkanı Harun Ceylan açıklama yaptı.

Ceylan yaptığı açıklamada, “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık ünitelerine; 4857 sayılı iş kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığında ilk defa istihdam edilmek üzere İŞ-KUR üzerinden iş başvurusunda bulunan “Bilgisayar Sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, bilgisayar cihaz teknolojileri servis destek elemanı, şoför, veri giriş kontrol işletmeni, elektrikçi, güvenlik görevlisi, klinik destek elmanı, yardımcı klinik elamanı, temizlik elamanı, hasta karşılama ve taşıma elamanı, veri giriş elamanı vs.” Noter huzurunda kura ile belirlenen adayların güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra sağlık bakanlığı hastanelerinde ve il sağlık müdürlüklerinde 4/d kadrolarında istihdam edilmek üzere 4/A sigortalısı daimi işçi olarak işe başlatılmışlardır.

 

Bu işçilere şu anda uygulanacak olan herhangi bir toplu iş sözleşmesi olmaması nedeniyle Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde yapılan çalışmalarda karşılığı verilmemektedir. Toplu sözleşmenin olamadığı durumlarda İş Kanunu Hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Oysa çoğu İllerde hatta komşu ilimiz Düzce'de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Daha öncede konu hakkındaki durum İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Başkanı Salih Ayan'a iletilmesine rağmen hala herhangi bir çözüme kavuşturulamamıştır.

Sendikamız konu hakkında hem Sağlık Bakanlığımıza hemde İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatta bulunarak işçilerin mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Sağlık İşçileri olarak pandemi sürücenin yorgunluğunu ülkemizde normalleşmenin yaşanmasıyla üzerimizden atmaktayız. Fakat o kadar sıkıntıların arasında bu gibi ücret mağduriyetlerinin yaşanmasını da istememekteyiz” ifadelerine yer verdi.

İŞTE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN YAZI

Bakanlığa gönderilen yazı ise şu şekilde:

“Bakanlığınız ve bağlı Sağlık Ünitelerine; 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığında ilk defa istihdam edilmek üzere İş Kur üzerinden iş başvurusunda bulunan “Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı, temizlik elemanı, hasta karşılıma ve taşıma elamanı, veri giriş elemanı personeli vs” noter huzurunda kura ile belirlenen adayların güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde ve İl Sağlık Müdürlüklerinde 4/D kadrolarında istihdam edilmek üzere 4/A sigortalısı (daimi işçi) olarak işe başlatılmışlardır.

Bu işçilere şu anda uygulanacak olan herhangi bir toplu iş sözleşmesi olmaması nedeniyle Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde yapılan çalışmalar karşılığının verilmediği veya eksik verildiği Sendikamıza gelen vaki müracaatlardan anlaşılmaktadır. Ödemelerin Kanuna uygun olarak yapılması konusunda bazı bilgilerin verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle;

1- 4857 sayılı İş Kanununun Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 41.Maddesinde haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Aynı kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63. Maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düsen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir”” denilmektedir.

2- 4857 sayılı İş Kanununun Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma başlıklı 44. Maddesinde “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir. 47.Maddede “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir İŞ karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa aynca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir”

3- 4857 sayılı İş Kanunun Hafta Tatili Ücreti başlıklı 46. Maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir” denilmektedir. 6 gün çalışmış ve 7.günde tatil yapmayarak çalışılması halinde, haftalık çalışma süresine bakılmadan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düsen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Yukarıdaki 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre;

1- Haftanın yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme verilmesine, dinlenme (hafta tatili) verilmediği takdirde toplamda haftalık çalışma süresi şartı aranmaksızın çalışılan bu hafta tatili günü için her bir saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilerek ödenmesi,

2- Haftalık normal çalışma süresi 45 saatin üzerinde yapılan fazla çalışmalar karşılığı yapılan, her 1 saat fazla çalışmanın karşılığı ücretinin %50 zamlı olarak ödenmesi,

3- Kanunda belirtilen Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için ayrıca 1 yevmiye daha ödenmesi,

Toplu iş sözleşmesi uygulanmaya başladıktan sonra toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yeniden hesaplama yapılacak ve eksik ödenen (örneğin fazla çalışma yüzdesel hesabı, hafta tatili, genel tatil ve ulusal ve dini bayramlarda çalışma ücreti gibi vs.) veya hiç ödenmeyen toplu iş sözleşmesinde yer alıp da, kanunda yer almayan alacaklar, (örneğin TÎS ikramiyesi, gece çalışma ücreti, hizmet zammı, risk primi gibi vs.) işçiye fark alacağı olarak ödenmesine ilişkin haklar saklıdır.

Uygulamanın yukarıda açıklanan hükümlere göre yapılması, ilgili birimlerin uyarılması hususunu saygılarımızla arz eder, Sendikamıza da bilgi verilmesini dileriz”

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit