• resmi ilanlar

DOÇ. DR. BURHAN KILIÇ'LA “COVID-19'DAN SONRA TURİZM EĞİTİMİ”

2021-01-22 11:00:04

İzzet Baysal Abant MTAL de ‘Kariyer Günleri' kapsamındaki programda Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Doç. Dr. Burhan Kılıç COVID-19 sonrası turizm eğitiminin ne şekilde olacağını anlattı.

İzzet Baysal Abant MTAL de ‘Kariyer Günleri' kapsamında Zoom üzerinden gerçekleştirilen programda İzzet Baysal Abant MTAL mezunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Burhan Kılıç, Covid-19 sonrası turizm eğitiminin ne şekilde olacağını anlattı.

 

 

Doç. Dr. Burhan Kılıç, Konaklama sektöründe bir kariyer hedefleyen öğrencilerimize ne aktarmak istiyoruz? Uzmanlar COVID-19'dan sonra otelcilik eğitimini nasıl görüyor? Böyle bir krizden çıkarılacak sonuç nedir, bu krizden neler öğrenebiliriz? Sorularına; “COVID-19 pandemisinin turizm sektöründeki eğitimciler ve geliştirilmesi gereken yeni beceriler üzerindeki etkisini ortaya koymak için, bir yandan kırılganlığı artıran en önemli tetikleyicilerin, diğer yandan değişen temel sosyal değerlerin incelenmesi gerekmektedir. Böylece turizm okullarının gelecekteki müfredatına dahil edilecek olan dayanıklılığı ve yeni beceri gereksinimlerini artırmaya yönelik önlemler türetilebilir. Artan kırılganlık tetikleyicileri: pandemi, resesyon, beceri boşlukları, çevre. Değerlerdeki değişimler: güvenlik, bölgesellik, yankılanma ve otantiklik. Turizm eğitiminde direnç oluşturmak için gerekenler, önlemler alma, çeşitlendirme, yeni beceriler, yerelleştirme. Yeni beceriler; müşteri deneyimi yönetimi, tesis yönetimi, iş simülasyonları, duygusal zeka, yumuşak beceriler.”

 

TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN COVİD SONRASI TURİZM HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER:

Yeni dönemde turizmde akademik ve sektörel anlamda beklenen vasıflara ve hizmet anlayışına ilişkin unsurların şu şekilde olması beklenmektedir diye vurgulayan Doç. Dr. Burhan Kılıç; “Turizm sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz Nisan ayında Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi dünyada toplam 2.1 milyar dolarlık gelir ve 75 milyon iş kaybı olacağını öngörmüştü. Bu durumda, pandemiden dolayı kafasında en çok soru işareti olan gruplardan biri de turizm öğrencileridir. Havayolu taşımacılığı sektörünün toparlanmasının 3-5 yıl süreceği öngörülmektedir. Bazı şehirler seyahat kısıtlamalarını avantaja çevirmeye başladı. Örneğin The Guardian'ın haberine göre bekarlığa veda şehirleri arasında olan Prag, Budapeşte ve Krakow kendilerini yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Şehirler marka imajlarını değiştirmeye ve farklı turist gruplarını çekmeye başlıyor. Venedik de daha yeni ve daha çevre dostu turizm uygulamalarını başlatmak için bu pandemiyi fırsat olarak kullanan şehirlerarasında. Covid pandemisi kitlesel turizmin iklim değişiklikleri üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Devam eden kriz süreci daha sorumlu ve sürdürülebilir seyahat uygulamaları ve tercihlerini ortaya çıkarmaya başladı. 2021 için en önemli trendler arasında sürekli gündeme getirilen konu ise sürdürülebilir turizm. Diğer trendler arasında “staycation”, daha az popüler veya daha bakir destinasyonlara seyahat ve dolayısıyla ferah hava gibi “saf” unsurların kucaklanabileceği açık alanlara seyahatler var. Z kuşağı turistlere yönelik pazarlama çalışmaları artacak. Otel restoranları da eve sipariş usulüne başlayabilir. Oteller sağlık ve güvenlik politikalarını ve elbette iletişim stratejilerini güncelleyecek” dedi.

 

COVİD-19'DAN SONRA TURİZM EĞİTİMİNDE CAYDIRICI FAKTÖRLER

Covid-19'dan sonra Turizm eğitiminden caydırıcı faktörlere değinen Doç. Dr. Burhan Kılıç; “Belirsiz kariyer geleceği ve işsizlik: COVID-19'un patlak vermesinden sonra turizm sektöründeki iş fırsatlarının olmaması, potansiyel öğrencileri turizm okullarına gitmekten caydırabilir. Buna örnek olarak British Airways verilebilir. Turizm ve otelcilik sektöründe işten çıkarmalar olduğunu görebildiğimiz için birçok şirket krizden sağ çıkamayabilir. Bu durum nihayetinde yakın gelecekte daha az iş fırsatına yol açacaktır. Öğrenciler, turizmin isteğe bağlı ve vazgeçilebilir bir endüstri olduğunun farkına varabilirler. Ancak belki Türkiye için böyle olmayabilir. Çünkü 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde neredeyse tüm turizm bölümleri kontenjanlarını doldurdular. Demek ki hala umutlular! Onların bu umudunu kırmamak için yapılabilecek şeyler elbette var. Bir diğer caydırıcı faktör, tercih edilen üniversiteye gitmek için caydırıcı olabilecek küresel seyahat kısıtlamasıydı. Katı havayolu kuralları nedeniyle, vize kısıtlamaları ve kısıtlı hareket, öğrencilerin farklı şehirlere veya ülkelere seyahat etmelerini engelleyecektir.

 

ÖĞRENCİLERİN COVID-19 SONRASI ZORLUKLARA KARŞI KOYMALARI İÇİN EDİNEBİLECEKLERİ TEMEL BECERİLER

Doç. Dr. Burhan Kılıç; “Yapılan araştırmada üç önemli konu ortaya çıkmıştır: inovasyon ve yaratıcılık, değişen akademik dersler ve mesleki beceriler. İnovasyon ve yaratıcılık: Araştırmada turizm eğitimcilerinin en çok kullandığı kelimelerin dijital farkındalık, dijital bilgi ve dijital pazarlama olduğu görülmüştür. Elbette öğrencilere bu becerilerin kazandırılması için mesleki ve akademik derslere de yaratıcılık ve inovasyon eğitiminin entegre edilmesi gerekmektedir. Akademik dersler: Turizm alanında eğitim veren okul ve kurslardaki akademik müfredatlara mutlaka turizmde sağlık ve güvenlik önlemleri, kriz yönetimi, risk yönetimi, iş sürekliliği ve işletme direnci sağlama gibi yeni konseptlerin dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kavramlar ve dersler öğrencilerin teorik ve pratik olarak krizleri anlamasına ve pazarda hayatta kalabilmek için kritik stratejik kararları alabilmelerine yardımcı olacaktır. Mesleki beceriler: Dil bilmek, bilgi teknolojileri alanında bilgi sahibi olmak, İngilizce ve diğer dillerde iletişim yetkinliği, analitik düşünme, yaratıcılık ve sosyal etkileşim becerileri gibi sosyal beceriler kazanmak öğrencilere sektörde niş yaratma fırsatı verecektir. Çünkü elbette, COVID-19 sona erdikten hemen sonra turizm destinasyonlarını ziyaret edecek olan turistler, her açıdan disiplinli hizmetler arayacaklar. Sadece turizm bölümündeki öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgiye sahiptir ve turistlere hizmet etmek için gereken profesyonellik derecesini anlayacaktır. Eminim işverenler bu disiplinden insanları işe almaya çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

 

ONLİNE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Doç. Dr. Burhan Kılıç, COVID-19 Sonrası süreçte turizm eğitiminde radikal değişimler olacak mı? sorusuna; “Bu süreç boyunca tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim ile gerçekleşti. Gelecekte de teorik derslerin uzaktan, uygulamalı derslerin ise yüz yüze olması öngörülmekte. Yani karma bir öğretim biçimi ve oyunlaştırma gibi öğretim yöntemlerinde değişen bir paradigma ortaya çıkabilir. Programların eğitim yönelimlerinin klasik üniversitelerin normal düzeyine doğru genişletilmesi ve öğrencilerin araştırma uygulamalarına aktif katılımı teşvik edilmelidir. Üniversiteye dayalı temel araştırma projelerinin genişletilmesi bile gelecekte önceliklendirilmelidir. Akademi, sektör ve kamu / finansman kurumları arasında bir ilişki oluşturarak iş için kuluçka merkezleri oluşturulabilir. Öğrenciye iş desteği sağlayacak kurumlar tercih edilecektir. Müfredat her eğitim programının hayati bileşenlerinden biridir. Müfredat planlaması ve tasarımı, sektör profesyonellerinin önerileri dahil edilerek yapılmalıdır. Öğrenmenin hem teorik hem de pratik yönlerine odaklanmalıdır. Bu nedenle, turizm akademisyenleri ve kurumları daha iyi işleyen ve etkili sonuçlar için sektör ile bağlarını güçlendirmelidir. Turizm eğitimcileri, müfredatlarını değiştirerek daha iyi bir konumda olabilmeleri için sektör paydaşlarıyla işbirliği yapmalıdır. Revize edilen müfredat, öğrencilerin ortaya çıkan sorunları çözmelerini sağlayacak ilgili dersleri ve konuları içermelidir. Turizmde hijyen ve güvenlik alanındaki yüksek standart, turizm öğrencilerinin iyi hazırlanmış olmaları ve onunla çalışma deneyimine sahip olmaları için bu standartların teorisine ve uygulamasına daha fazla odaklanmak için turizm eğitimini etkilemektedir. ILO'nun (Uluslararası Çalışma Standardı) güvenlik standardını ve WHO'nun (Dünya Sağlık Örgütü) sanitasyon standardını bilmeleri ve ayrıca uluslararası otel yönetimlerinin çoğunun benimseyeceği şekilde bunların uygulanmasını bilmeleri önemlidir. Yeni normal dönemde, bu iki standart tüm dünyada turizm sektöründe uygulanacağı için hakim olunması çok önemlidir.

 

SOSYAL BECERİLER, SÜREÇ BECERİLERİ VE SİSTEM BECERİLERİ

Doç. Dr. Burhan Kılıç; “ Öğrenciler, problem çözme, sosyal beceri, süreç becerileri ve sistem becerileri olmak üzere 4 beceriye hakim olmalıdır. Problem çözme açısından, turizm eğitimi müfredatı öğrencilerin ve eğitimcilerin aralarındaki iletişimi geliştirmelerini, eleştirel ve bağımsız düşünmelerini kolaylaştırmalıdır. Eğitimci, öğrenciye problemler verebilir ve daha sonra araştırma yapmaları ve o sorunu çözmeleri için zaman verebilir. Gerçek hayatta çalışırken pek çok sorunla karşılaşacaklarından sorunun çözümünü kendileri bulmaları önemlidir. Sosyal beceri, öğrencilerin yalnızca aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri değil, aynı zamanda bir yabancı veya bir müşteri ile de nasıl etkileşime girebileceğini içerir. Öğrencilerin turizm sektöründe çalışırken kendi başlarına çalışamadıkları için takım halinde çalışabilme yetenekleri önceliklidir. Ayrıca, işi mükemmel hale getirmek için akranlarından, ebeveynlerinden, öğretmenlerinden, topluluklarından vb. rehberlik almaları gerekir. Süreç becerileri, müfredatın sonuca değil sürece odaklanması gerektiği anlamına gelir, öğrenciler süreci yaşarken ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve sonuç onu takip edecektir. Sistem becerileri, öğrencilerin bir sistemin parçası olduklarının farkında olmaları ve sistemin amacına ulaşmak için birlikte nasıl çalışacaklarını öğrenmeleri gerektiği anlamına gelir” dedi.

 

4 BECERİ VE TUTUM GELİŞTİRME

Doç. Dr. Burhan Kılıç; “Çalışanlar için beceri sertifikaları ve eğitim sertifikaları önemlidir. Birey birçok beceriye sahip olabilir, ancak tek bir beceride ustalaşması/uzmanlaşması gerekir. Tutum geliştirmede, müşteriler için misafirperverlikle ilgili olduğu için bir turizm sağlayıcısı olarak iyi karakterin geliştirilmesine vurgu yapılmaktadır. Bu dönemde çalışan olmak, teknoloji ve toplum yavaş yavaş değiştikçe, bireyin yaratıcı olmasını gerektirir. Yaratıcı kişi, hedeflerini tamamlamalarına yardımcı olacak yeni bir şey yaratacaktır. Teknolojinin benimsenmesi, tüm sektörlerde otomasyon, AI (Yapay Zeka) ve büyük verinin uygulanmasını kapsar. Çok basit teknoloji uygulamalarına örnek olarak öğrencilerin temassız ödeme ağ geçidini bilmesi ve kullanabilmesi gerekir; booking.com, tripadvisor gibi dijital pazarlama yapabilecekleri ortamları kullanmayı öğrenmeleri gerekmektedir; Sanal turizm / dijital turizm, öğrencilerin çok eksiksiz ve ayrıntılı bir bilgi ile turizm nesnesinin ilginç bir videosunu yapma becerisini kapsar. Turizm teknolojisindeki en ileri düzey müşteri ile yüz yüze olunması gereken departmanlarda robotlardan yardım almak (Yapay Zeka) ve onlarla çalışabilmektir. AR, COVID-19 sonrası değişen gerçeklere uyum sağlamak için çözümler sağlayabilir. Başlangıç olarak, fiziksel olarak oraya gitmeden bir yerin sanal deneyimini sağlamak için AR ve VR'nin gücü tartışılabilir. AR ve VR, pandemiden sonra turistlerin olumsuz etkileri nedeniyle gereksiz tüm aşırı hareketleri terk etmelerini ve bunları sanal olarak deneyimlemelerini sağlayan sürdürülebilir bir turizm yapılandırmasını teşvik edebilir. AR, turizm ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında özellikle daha iyi görselleştirme ve odaklı bilgi paylaşımı için kullanılmıştır. COVID-19 salgınının ardından, odaklı ve erişimi kolay pazarlama yoluyla farkındalık oluşturmaya, tanıtmaya, markalaşmayı güçlendirmeye ve müşteri güvenini kazanmaya büyük ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle AR, turizmin pazarlanması ve sürdürülebilirlik ile pandemi sonrası dönem üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktır. Turizm ürünlerinin çoğu, macera turizmi veya yaban hayatı turizmi gibi çok yönlü deneyimlere dayanmaktadır- turistler, yaban hayatına yakınlığın canlı hissini yaşamak için çok uzaklara seyahat etmektedir. Pandemiden sonra AR tabanlı sistemlerin bu duyusal deneyimleri fiziksel olarak aktiviteyi gerçekleştirmeden veya oraya gitmeden sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, kişiselleştirilmiş AR araçları, özel ihtiyaçları olan turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilir ve böylece erişilebilir turizm için zeminleri iyileştirebilir” ifadelerini kullandı.

Haber: Fatma Marmara

 

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit