• resmi ilanlar
Fevzi Saçlı

KASAPTAKİ ETE SOĞAN DOĞRANMAZ

14.06.2014 00:00:01

        SÖZ BİR KANTAR:

       YERİ GELİR SENİDE TARTAR,
       DOĞRU SÖYLERSEN, DEĞERİN ARTAR.
       YALAN SÖYLERSEN, OCAĞIN BATAR.

       google alimine(işine bak sen)  (2014-06-07 10:15:07)yazınızı iyi niyetle yazdığınızı varsayarak yorum yapıyorum. Konunuz din olduğuna göre Arapça, tefsir, hadis, kelam, siyer, vs. alanlarında uzman olmalısınız, ki Google alemliği yaparak zamane akımlarına kapılıp hadisler konusunda bizlerin içini soğutmaya ve 1400yıldır gelen alimlerin yanlış yaptıklarını savunuyorsunuz. Yaşadığımız din anlayışı içerisinde bidat ve hurafeler olabilir. Bunları gerçekten yetkisi olan ve hayatına yansıtan âlimler çıkıp kanıtları ile kırmadan dökmeden anlatsınlar... Din ciddi bir iştir aklına esen ahkâm kesmesin lütfen.

      “Kurana göre hareket edelim” başlıklı yazıma karşılık “Google âlimine (işine bak) tarzında ifade kullanarak beni tenkit etmeye kalkışan kişi, (belli ki dini konuda uzman) din adamına yakışır şeklinde benim yanıldığım noktayı anlatabileceği gibi okuyucuları da aydınlatma yoluna gidebilirdi.

Ben çiftçi çocuğu olduğum için boş başağın dik durduğunu çok iyi bilirim. Din adamı veya dinden anlayan, benim din anlayışıma göre mütevazı olur.. Ama direk olarak imalı bir şekilde “Google âlimi” diyerek benim ukalalığımdan bahsediyor.

İslamiyet’te âlim olabilmek için en az İslami ilimler üzerinde otuz yıl çalışmanın gerektiğinin bilincindeyim. Belki de sen bunun bile farkında değilsin. Bakın şunu iyi bilin saç ayağının ayağı üç olur. Bir birine güç olur. Biri yok olursa koskoca bir HİÇ olur. Belki bir şeyler biliyorsun. Ama İnsanlık yönünden nasibini almadığın ayan beyan görülmektedir. Boşuna denmiyor “ Boş çuvala dik durmak zordur.” Diye.

Bakın aynı mealde “ Diyanet işleri başkanlığına” yazdığım yazıya ilgimden dolayı teşekkür ederek cevap verilmişti.

Aşağıda aynı dilekçeyi hiç değiştirmeden gönderiyorum. Okuyarak Mütevazılığın ne demek olduğunu öğrenirsin inşallah.

Dinin ciddi bir iş olduğunu bildiğim için azıcık bilgimle bu konunun hafife alınmaması konusunu gündeme getirmemden neden bu denli rahatsız oldunuz anlamadım.

Bu günkü İslamiyet’in dünyadaki durumunu bilmeyen var mı? İşte sizin gibilerin ona dokunma, günah buna dokunma günah, falanca âlim bunu bu şekil tefsir etmiş sakın ha aksini söyleyip de dinden çıkma diye diye bu günkü hale getirildi din.

Kuranın kıyamete kadar korumasını üzerine alan Allahın (cc) bu beyanına karşılık, Hz Aişe peygamberimizin vefatı ile ilgilenirken Recim ile ilgili ayeti bir keçi içeri girerek yiyor. Bu konuyu kitaplarında belirten Âlimlere bakın siz. Bu kimin kitabındaysa ona âlim diyen zalim. Tabii bu günkü gibi şayet montaj olduğu iddia edilmezse. 

Emevilerin ve Abbasîlerin kendi saltanatlarını pekiştirmek için bir takım ilaveler yaptıkları gerçek değil mi? Ve bu ilavelerin hiç değişikliğe uğramadan günümüze geldiği de mi yalan.

Bir süre önce Cuma günü elektrikler kesik olduğu için imamında Umreye mihmandar olarak gitmesi dolayısıyla emekli bir müftü vaaz verdi. Hz Ömer’in kızını diri diri toprağa gömerken kızının, Hz Ömer’in paltolunun paçasından yakalayarak çektiğini anlatıyordu. Tabii orada müdahale etmek yersizdi. Sonradan Umreden dönen imamaSen gidince Hz Ömer’e pantolon giydiren bir müftü emeklisi geldi deyince epeyce güldük.Bakın;

İslamiyet’e takke ne zaman girdi?

Kuba mescidi de bu günkü camile gibi süslendi miydi?

Arap kıyafetleri Müslümanlığın işareti mi ki bir yığın insan bu kıyafetlerle bilinçsizce boy gösteriyor.

Boy abdestinde iğne başı kadar kuru yer kalmayacak diye nerede yazıyor?

Allahümme salli duası Hz İbrahim ve aile efradını şereflendirdiğin ve de onurlandırdığın gibi Hz Muhammedin de aynı şekilde onurlandır.

ve Allahümme Barik duasında da Aynı şekilde Hz İbrahim ve aile efradını bereketlendirdiğin gibi Hz Muhammedi ve ailesini bereketlendir deniyor.

Peygamberimizin kendi ve ailesi için hem de Hz İbrahim’i emsal göstererek bir şey istemesi mümkün mü?

Ettahiyyatü duasının en azından birkaç çeşidinin olduğunu sanırım biliyorsunuz.

Buyurun Google alimi olarak suçladığınız kişinin dilekçesi ve de aldığı cevabı okumanız için aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinize arz olunur.

 

      DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

                                                                       ANKARA

 

      Ben ve ailem mütedeyyin insanlarız. Tabii itikaden maturidi, amelende Hanefi mezhebindeniz. Öncelikle şikâyetimi arz edeyim. Maşallah imamlarımız vaazlarında ve hutbede oranlayacak olursak yüzde doksan her konuyu hadislere dayandırarak izaha çalışıyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla otoban dururken kervan yollarını tercih ediyorlar. Demem o ki bütün ilim adamlarımızın azami üç yüz kadar hadis olduğu konusunda bile birliktelik sağlayamazken bu imamlarımız hangisinin sahih hangisinin uydurma hadis olduğunu bilmeden her vaazda ve her hutbede bu iki milyonu aşkın hadis sahasına dalıyorlar. İnanın bir gün boğulacaklar da kimsenin haberi olmayacak. Çünkü bana göre bu konu kömür zehirlenmesinden daha beterdir

      Şayet imamlarınızın elinden hadisleri almaya kalkarsanız, din ile ilgili iki dakika konuşamaz. Din adamı böylemi olmalı sayın başkan? Allahın ilk emrini bile doğru dürüst yerine getirmeyen bir adamının din adamıyım diye minberde boy göstermesini mensubu olduğum din adına bütün samimiyetimle söylüyorum, İnanın hazmedemiyorum. Din adamının görevi namaz kıldırıp cenaze defnetmek olmamalı.

      Neden bol bol kitap okumuyorsun dendiğinde maaşının kitap almak için yeterli olmadığını söylüyorlar.

Bu konuda şayet ukalalık kabul etmezseniz bir öneride bulunayım. Devir iletişim devri olduğuna göre sanırım her imam da bir diz üstü bilgisayar alabilir. Sizde Ankara’da imamları dört dörtlük din adamı durumuna getirebilmek için bir site açıp o siteyi İslami bilgilerle doldurarak ayda bir mahallindeki müftüleriniz marifetiyle bu sitelerde verdiğiniz bilgilerden imtihan edebilirsiniz. Tayin ve terfileri de bu imtihanlara göre yapacak olursanız inanın ıslama daha fazla hizmet etmiş olursunuz. Masrafsız bir hizmet yapılmış olmaz mı?

      Mevlit kandili günü yani Cuma günü iki kuran kursu öğrencisi olan iki delikanlıyı Talat Paşa camisinin önünde ellerinde birer karton kutuyla kuran kursuna para toplarken görünce inanın kanıma dokundu. Ashabı Suffe dilenerek mi ilmi çalışmalar yapıyordu? Size soruyorum. Siz kendi çocuğunuzu cami önünde Medine fukarası gibi dilendirir miydiniz? İnanın kim ne derse desin, bunun yakışık aldığı söylenemez. Başbakanın dediği gibi ahlaklı adam böyle yetiştirilmez. Böyle yetişenlerden ancak olsa olsa bir köşeye oturup dilenen adam yetişir.

      Neden şimdiye kadar şikâyetçi olmadınız diyebilirsiniz. Bunu bir fıkrayla cevap vereyim.

Temel birlikte çalıştığı Yahudi arkadaşına öyle bir Osmanlı tokadı atar ki Yahudi neye uğradığını şaşırır. Yahudi arkadaşı,Temele kendisine neden tokat vurduğunu sorunca 

Temel ‘’Oğlum siz Hz İsa’yı çarmıha germişsiniz’ ’der. Yahudi de’ ’Yahu Temel o iki bin sene önceydi’’deyince Temel’’Ben anlamam kardeşim ben bu olayı daha yeni duydum ‘’der. İşte başkanım bizde okudukça bir şeylerin farkına varıyoruz.             

      Aşağıda internetten bulduğum hadis ismi altında İslam düşmanları tarafında uydurulan birkaç örnek vereceğim. Bunlar gerçekten Buharı ve Müslim’in kitaplarında var mı? Varsa siz orada ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

      Sizler dünyevi kanunlara göre başbakana bağlı olabilirsiniz ama peygamberden sonra dini kollama ve koruma görevini üslenmiş olmanız dolayısıyla kendi hür iradenizle çalışarak dışarıdan yapılan saldırılara karşı bu dini korumanız gerekmez mi?

      Öncelikle ilmen kendini ispatlamış kişilerden oluşturulan bir komisyon vasıtasıyla hadislerin içindeki israiliyat ve Mesihiyyat la ilgili hadisleri temizlemek asli göreviniz olmalı bence.  

      Bu hadisler bu kitaplarda var mı?

      “Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur” (Buhari 8/102; Hanbel 4/86).

“Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden ayet, Ayşe`nin döşeğinin altındaki sahifede yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kuran`dan çıktı; ama hükmü devam ediyor” (İbni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131, 132, 183; 6/269).

      “Keçinin yemesi sonucu Kuran`dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran`a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi” (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34).

       “Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim” (Buhari 63/27). (şaka gibi zina yapan maymun. evlenmemiş terbiyesizler)

      “Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi” (Hanbel 4/196; 6/136, 192, 213).

      “Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm” (Buhari 4/60, 62; Hanbel 4/246; 5/382, 394).

      “Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine`ye gelerek müslüman oldular. Medine`nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi.

 Adamlar develeri dağıttılar va çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı. Ellerini ve ayaklarını kesti. Gözlerini oydu.

Çölde susuz ölüme terketti. Biz onlara su vermek isteyince Peygamber bizi engelledi” (Buhari 56/152, Tıb 5/1; Hanbel 3/107, 163)

          “Musa ölüm meleğinden çok korkuyordu. Bir gün ölüm meleği canını almaya gelince meleğin yüzüne tokat atıp bir gözünü çıkardı” “Allah`ın elçileri arasında ayırım yapmayınız. Ben, Yunus peygamberden bile üstün değilim” (Buhari 65/4, 5; Hanbel 1/205, 242, 440; 2/405, 468).

      “Ben Adem oğullarının efendisiyim” (Hanbel 1/5; 5/540, 388).

          “Hesap günü tüm peygamberler korku içinde canlarının derdinde iken, sadece ben ümmetimi düşüneceğim” (Buhari 97/36).

      “Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi” (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113).

         “Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur” (İbni Kesir, 2/29; 50/1).

      “Liderler mutlaka Kureyş kabilesinden seçilmelidir” (Buhari 3/129, 183; 4/121; 86/31).

          “Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır” (Hanbel 4/85; 5/54).

      “Karga fasıktır” (Buhari 59/16; Hanbel 2/52).

      “Allah zamandır” (Muvatta 56/3).

      “Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir” (Buhari 97/24, 10/129 ve 68. surenin tefsiri).

      “Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti” (Buhari).

      “Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep`le yatardı” (Buhari, Hibe/.

      “Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina`da bulunan kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu ” (Buhari, Hac/81; Müslim Hacc/141).

       “Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudi`nin yanında rehin duruyordu” (Buhari 34/14, 33, 88; Hanbel 1/300; 6/42, 160, 230).

      “Peygamber, Medine`de bir yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı. ” (Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367).

      “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol eliyle yer içer” (Hanbel 2/8, 33).

      Gördüğünüz gibi buraya kadar yazan sözde hadisler Kur`an-ı Kerim`e ters düşen, akla mantığa uymayan saçma sapan sözlerdir. Elbet bunlar sadece küçük bir kısmı.

      Hadisi alternatif kaynak olarak görenler (hüküm çıkarmak için.. vs) bir de şu aşağıda ki hadislere baksınlar lütfen.

      “Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine bir şeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: `Allah`ın Kitabı bize yeter` dedi” (Buhari İtisam 26, İlim39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22).

      Hepsini anlasam bile karganın fasık olmasına ne dersiniz Allah aşkına?

      Namaz kılanın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur diyor. Hanımları eşek ve kara köpeğe denk gören, mutlaka evliydi. Peki, bu lafı eden, bu evliliği süresince kara köpek veya eşekle mi yatıp kalktı?

      Musa aleyhisselamın Azrail aleyhisselamı tokatlayıp gözünü eline vermesine ne denir. Akılla mantıkla bağdaşır mı hiç?

      Allahın ahrette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını göstermesini kabul eden kâfire ne demeli bilmem?

      Ayrıca peygamberimizi haşa zımnen cinsi sapık göstermeye kalkışanların bu herzelerine hadis diyenler için Allah ıslah etsin demeye bile dilim varmıyor. Haşa haşa Peygamberimiz güzel bir kadın görünce hemen eve koşup Zeynep validemizle yatarmış.

      Bu sözlere nasıl hadis denir? 

      Bu konularda beni aydınlatacağınızı umuyorum

                                                              HOŞÇA KALIN

                                                                                       FEVZİ SAÇLI

 

ADRESİM: Fevzi saçlı

                      Gökkuşağı mahallesi 1402 sokak no: 30/20

                                           Cevizlidere/Çankaya /ANKARA  

               TEL:4737822

 

 

 

GELEN CEVAP:

 

               Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

·         http://secure.wlxrs.com/$live.controls.images/is/invis.gif

dinisleriyk@diyanet.gov.tr

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

dinisleriyk@diyanet.gov.tr

·          

·         E-posta gönder

·         E-postayı bul

Kişilere ekle

http://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/ linkini tıklamanız halinde, dini içerikli sorularınızı sorabilirsiniz. Hassasiyetiniz ve anlayışınızdan dolayı teşekkür eder, işlerinizde kolaylık ve başarılar dil

Kime: fevzisacli@hotmail.com

Kimden:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (dinisleriyk@diyanet.gov.tr)

Gönderme tarihi:

20 Şubat 2012 Pazartesi 15:32:40

Kime:

fevzisacli@hotmail.com

http://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/ linkini tıklamanız halinde, dini içerikli sorularınızı sorabilirsiniz.

Hassasiyetiniz ve anlayışınızdan dolayı teşekkür eder, işlerinizde kolaylık ve başarılar dileriz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

 From: Özel Kalem [mailto:ozelkalem@diyanet.gov.tr]
Sent: Monday, February 20, 2012 3:16 PM
To: dinisleriyk@diyanet.gov.tr
Subject: FW:

http://bl154w.blu154.mail.live.com/mail/clear.gifhttp://bl154w.blu154.mail.live.com/mail/clear.gif

http://bl154w.blu154.mail.live.com/mail/clear.gif

Belgeler | 04.02.2012

Ek

Göster

 

 

 

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Yazarın son yazıları

Yazarın TÜM YAZILARI
Vefat edenler

KÖŞE YAZILARI

TÜM YAZARLAR

EN ÇOK OKUNANLAR

Site içi arama

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit